Πηνία

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη ακρίβεια κι εγγυημένη δράση την αντικατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση πηνίων

εκτελώντας με τη μέθοδο της φυσικής μόνωσης την προσκόλληση, διατηρώντας ολικά ανέπαφη περιέλιξη του σύρματος, με τα μεταλλικά μέρη στον πυρήνα  προς αποφυγή εκδορών.

Χρησιμοποιούνται κατά την τοποθέτηση πηνίων κατάλληλα υλικά, προσαρμοσμένα κάθε φορά στο περιβάλλον του κινητήρα.

Back to top